Naše usluge

Teracerski radovi -TERACO: Postavljanje podnih i zidnih obloga, pikovane fasade, separisani šljunak, prani kulir od veštačkog kamena, stepeništa, balkoni, terase, ukrasni zidovi i stubovi

Brušeni teraco

Stepenice - brušeni teraco

Balkon - brušeni teraco

Mozaik sa stepenikom -prani kulir od veštačkog kamena

Prani kulir od veštačkog kamena

Prani kulir od separisanog šljunka

Beli teraco-štokovana gazišta sa zubom

Pikovana fasada

Lomljeni kamen